Purba, Benedictus, and Arfin Fasini. “KAJIAN PERLUASAN PENGENAAN CUKAI TERHADAP BARANG DAN/ATAU JASA”. Simposium Nasional Keuangan Negara 2, no. 1 (December 31, 2020): 610-633. Accessed December 4, 2021. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/572.